‘Ons personeel is ons grootste én belangrijkste kapitaal’. Het lijkt een cliché maar is op dit moment binnen de ambulancesector maar al te waar. Kunnen beschikken over voldoende vakbekwame en gemotiveerde ambulanceverpleegkundigen en verpleegkundig centralisten is in de komende jaren onze grootste uitdaging vanwege de krapte op de arbeidsmarkt voor acute zorg. De oplossing voor dit landelijke probleem ligt helaas voor een groot deel buiten onze invloedssfeer. Maar de acties die we wél zelf kunnen ondernemen, pakken we voortvarend op! Out of the box denken en het laten varen van oude waarden is onontbeerlijk om op dit gebied resultaat te behalen. Om in de toekomst te kunnen beschikken over voldoende bekwaam en bevoegd personeel moet de instroom verhoogd worden en de uitstroom verlaagd. We boren al nieuwe instroombronnen aan, in de vorm van de inzet van Bachelors Medische Hulpverlening (BMH). Daarnaast zijn we erg trots dat we vanaf september 2019 zelf afgestudeerden aan de opleiding HBO-Verpleegkunde (HBO-V) gaan opleiden tot ambulanceverpleegkundige. Hiermee worden we naast een hulpverleningsinstantie ook een opleidingsinstituut. Het huidige personeel moeten we, in ieder geval in de komende jaren, binden aan de organisatie. Functiedifferentiatie binnen onze RAV biedt medewerkers volop ontwikkelingsmogelijkheden en kansen voor doorgroei in hun loopbaan. Wij bieden ons personeel hoogwaardige scholing en goede faciliteiten om hun werk optimaal te kunnen doen, maar verwachten dan ook van hen dat zij hierin hun eigen verantwoordelijkheid nemen.

ONZE DOELEN

  • Wij willen nieuwe, gemotiveerde medewerkers aantrekken
  • Wij willen bekwame, betrokken medewerkers behouden

ONZE AMBITIES

  • Vanaf 1 september 2019 kan de RAV Brabant MWN 16 HBO-V-afgestudeerden per jaar opleiden tot ambulanceverpleegkundige.
  • Wij bieden onze medewerkers volop doorgroeimogelijkheden binnen onze organisatie.