MEDEWERKERS
EN ONZE AMBITIE

Bachelors Medische Hulpverlening

We bieden Bachelors Medische Hulpverlening een traineeship tot ambulancehulpverlener. Deze nieuwe medewerkers zijn gemiddeld binnen 12 maanden zelfstandig inzetbaar op de ambulance. Onze organisatie sprong als eerste RAV in op de ontwikkeling om verder te kijken dan de ‘vijver’ van IC- en SEH-verpleegkundigen, en had al een zestal BMH-bachelors in traineeship voordat het BIG-experimenteerartikel van kracht werd. Evaluatie van het pilotproject laat zien dat deze nieuwe groep jonge medewerkers zich snel heeft ontwikkeld tot zelfstandige, gemotiveerde ambulanceverpleegkundigen.

Interne opleiding HBO-v

Momenteel treffen wij voorbereidingen voor de opzet van een interne opleiding tot ambulanceverpleegkundige voor HBO-v afgestudeerden. Wij gaan hierbij samenwerken met andere RAV’s en hogescholen. Samenwerking met de ziekenhuizen is ook onontbeerlijk vanwege het beschikbaar stellen van stageplaatsen voor onze studenten. De interne opleiding gaat in september 2019 van start.

Functiedifferentiatie

Niet alleen is functiedifferentiatie nodig voor het realiseren van differentiatie van ambulancezorg, het biedt ook andere voordelen. Door meer zorgambulanceverpleegkundigen in te zetten, worden de ALS-verpleegkundigen meer beschikbaar voor acute zorg. Er zal dus minder aanwas nodig zijn van deze momenteel zeer schaarse (en zeer gewilde) beroepsgroep. Dat maakt een efficiëntere inzet van capaciteit mogelijk, waardoor we meer paraatheid kunnen realiseren. Met als gevolg een verbetering van de aanrijtijden.


Zoals gezegd, biedt functiedifferentiatie mogelijkheden tot doorgroei binnen de RAV. In het kader daarvan biedt de RAV ook chauffeurs de kans om, indien zij voldoen aan bepaalde voorwaarden, de duale BMH-opleiding te gaan volgen. Op die manier verkrijgen zij de basis om op termijn door te stromen naar de functie van ambulanceverpleegkundige of centralist.

Tot slot zorgt een brede functiedifferentiatie voor vergroting van de mogelijkheden tot het (tijdelijk) afschalen naar een minder belastende functie binnen de RAV. Hierdoor kunnen medewerkers in het arbeidsproces blijven.

Ontwikkelingsmogelijkheden

In een normale situatie is een gezonde doorstroom van medewerkers goed voor een bedrijf. Het zorgt voor ‘verse’ aanwas en voorkomt ongemotiveerde medewerkers die slechts nog routinematig hun werk doen. Maar in deze tijden van personeelskrapte is het zaak om het zittende personeel te behouden. De functiedifferentiatie die nodig is voor de differentiatie van ambulancezorg biedt volop mogelijkheden voor medewerkers om zich verder te ontwikkelen binnen ons bedrijf en door te groeien naar een andere functie. Ook voor andere functies binnen onze RAV zijn er ontwikkelingsmogelijkheden, van het volgen van een training of studie tot het doorgroeien naar een andere functie. Voor wat hoort wat, voor medewerkers die zich inzetten doet onze RAV graag iets extra’s.

Goede faciliteiten

Onze mensen werken met de beste spullen. Met een modern en goed onderhouden wagenpark. Met degelijke en doordachte huisvesting waarbij aandacht is voor duurzaam ondernemen. Bij de aanschaf van nieuw materiaal worden medewerkers nauw betrokken. Waar mogelijk bekijken we hoe techniek en middelen kunnen bijdragen aan betere en veiligere hulpverlening. Zo was de RAV Brabant MWN in 2007 de eerste RAV die overging op het digitaal ritformulier en werken wij als enige ambulancedienst met videolaryngoscopen.

Eigen verantwoordelijkheid

Wij bieden onze medewerkers ontwikkelingsmogelijkheden, goede scholing en modern materieel, middelen en huisvesting. Daar moet wel wat tegenover staan. Wij verwachten van onze mensen dat zij de verantwoordelijkheid nemen die hoort bij het vervullen van hun functie. Dit betekent uiteraard dat zij actief zijn in het op peil houden van hun vakbekwaamheid en kennisniveau: Leren voor het leven! Maar ook dat zij voldoen aan de eisen van een goede registratie van hulpverlening en het patiëntendossier.