Voorwoord

Met trots presenteren wij het meerjarenplan 2019-2021 van onze RAV. Dit beleidsplan is onze vertaling van de visie van het ministerie van VWS en Ambulancezorg Nederland op de toekomst van de ambulancezorg. Een visie die wij als RAV volledig onderschrijven en in dit plan verder hebben uitgewerkt in een aantal voor ons concrete doelstellingen en ambities.


Dit plan is tot stand gekomen als resultaat van de doorlopende interne beleidsvorming binnen onze planning & control cyclus, waarbij staf en management nauw zijn betrokken. Na consultatie van onze belangrijkste externe belanghebbenden en met oog voor de ontwikkelingen in de (acute) zorg. Nieuw is dat hierbij ook aansluiting is gezocht bij de maatschappelijke ontwikkelingen, welke direct of indirect van invloed zijn op de leefomgeving van onze burgers. Dit heeft er toe geleid dat wij met onze ketenpartners, zorgverzekeraars en gemeenten steeds meer de samenwerking zoeken op grond van gelijkwaardigheid, met als uitgangspunt de vraag van de burger c.q. patiënt.

Om onze toekomstvisie te verwezenlijken zijn wij een aantal innovatieve en ambitieuze initiatieven gestart, zoals de pilots “integrale ANW-zorg in de Bossche regio”, “de verpleegkundig specialist op straat” en “zorgcoördinatie”. En we zijn heel trots dat we in september 2019 in eigen beheer gaan starten met een geaccrediteerde opleiding voor HBO-V studenten tot ambulanceverpleegkundige.


G. Jacobs

Directeur RAV Brabant MWN