Jarenlang werd de kwaliteit van ambulancehulpverlening in Nederland alleen gemeten volgens de 15-minutennorm. Vanuit kwaliteitsoogpunt is dit een omstreden norm omdat niet kan worden bewezen dat er gezondheidswinst is voor de patiënt als de ambulancehulpverlening binnen 15 minuten kan worden opgestart. In de nieuwe Wet Ambulancezorgvoorzieningen is deze logistieke norm niet langer een wettelijke verplichting maar een streefwaarde. Daarnaast ontwikkelde sectororganisatie AZN het Kwaliteitskader Ambulancezorg 1.0, een model waarin meerdere aspecten van kwaliteit van zorg worden gemeten, en waarvan tijdigheid er slechts één is. Ook is gewerkt aan een aanpassing van classificaties van urgenties, die meer aansluit bij de realiteit van te behalen gezondheidswinst voor de patiënt. We vinden het een goede ontwikkeling dat de focus op de aanrijtijden losgelaten wordt en verbreed naar meerdere aspecten van zorg.

Door de stijging van het ritaanbod de laatste jaren wordt de paraatheid die nodig is om dezelfde prestatie te kunnen behalen elk jaar hoger. En daarmee blijven de kosten stijgen. Sinds een aantal jaren herberekent het RIVM jaarlijks de benodigde paraatheid vanuit het Referentiekader spreiding en beschikbaarheid. Op basis daarvan worden de budgetten aangepast. Geld is daarom niet het probleem, maar het omzetten van deze middelen in geschikt verpleegkundig personeel. De krapte op de arbeidsmarkt voor verpleegkundigen in de acute zorgsector nekt ons. Werving van geschikte ambulanceverpleegkundigen en centralisten gaat zeer moeizaam, en nieuwe medewerkers doorlopen een opleidingsperiode van tenminste 1 jaar voordat zij zelfstandig inzetbaar zijn. In de tussentijd stromen er ook weer medewerkers uit en doet de volgende budget- en paraatheidsverhoging zich voor. Op deze manier is het erg lastig om voldoende capaciteit te verwerven en te behouden voor de vereiste paraatheid van het referentiekader.

ONZE DOELEN

  • Wij realiseren de prestatieafspraken met zorgverzekeraars
  • Wij voldoen ruimschoots aan de WAV-vereisten

ONZE AMBITIES

  • Wij voldoen aan de normen van het landelijke Kwaliteitskader Ambulancezorg.
  • Wij leveren de parate uren volgens het referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid.