De RAV Brabant Midden-West-Noord staat midden in de maatschappij. Naast het verlenen van de dagelijkse ambulancezorg aan de patiënt zijn wij er ook voor alle burgers in ons werkgebied. Dit gebeurt op verschillende manieren. Onder andere bereiden wij ons voor op hulpverlening die mogelijk in de toekomst nodig is in het geval van rampen, grootschalige ongevallen, terroristische aanslagen of een crisis als gevolg van een pandemie. We zorgen ervoor dat beleid en procedures op orde zijn en trainen onze medewerkers op doortastend handelen tijdens dit soort bijzondere situaties. De RAV is op verschillende manieren actief in het delen van kennis en informatie. We leggen graag uit hoe ons proces in elkaar zit en wat de burger van ons kan verwachten. Ook willen wij een bijdrage leveren aan het zo optimaal mogelijk organiseren en uitvoeren van de acute zorg in ons werkgebied. Met onze toekomstvisie streven wij naar de meest effectieve en efficiënte inzet van de beschikbare middelen en daardoor een betere besteding van het budget.

ONZE DOELEN

  • Wij zijn transparant en informeren proactief
  • Wij streven naar een positief beeld van de RAV naar buiten toe

ONZE AMBITIES

  • Wij delen onze expertise op het gebied van medisch beleid, opleiding & training, crisisbeheersing en kwaliteit met de ambulancedienst van Sint Maarten.
  • Wij informeren de inwoners van ons werkgebied, van jong tot oud, over ambulancezorg