‘Ons personeel is ons grootste én belangrijkste kapitaal’. Het lijkt een cliché maar is op dit moment binnen de ambulancesector maar al te waar. Kunnen beschikken over voldoende vakbekwame en gemotiveerde ambulanceverpleegkundigen en verpleegkundig centralisten blijft de komende jaren een grote uitdaging vanwege de krapte op de arbeidsmarkt voor acute zorg.

De oplossing voor dit landelijke probleem ligt helaas voor een groot deel buiten onze invloedssfeer. Maar de acties die we wél zelf kunnen ondernemen, pakken we voortvarend op! Out of the box denken en het laten varen van oude waarden zijn onontbeerlijk om op dit gebied resultaat te behalen. Om in de toekomst te kunnen beschikken over voldoende bekwaam en bevoegd personeel moet de instroom verhoogd worden en de uitstroom verlaagd. We boren al nieuwe instroombronnen aan in de vorm van de inzet van Bachelors Medische Hulpverlening (BMH). In 2019 startten wij een interne opleiding tot ambulanceverpleegkundige; in 2021 doen we dat ook voor ambulancechauffeurs. Hiermee zijn we naast een hulpverleningsinstantie ook een opleidingsinstituut. Met de komst van nieuwe instromers is het extra belangrijk om aandacht te besteden aan een evenwichtige samenstelling van de groep ambulanceverpleegkundigen. Maar ook in de andere functiegroepen, zowel operationeel als ondersteunend, zal steeds gezocht worden naar diversiteit en balans. Functiedifferentiatie biedt onze medewerkers ontwikkelingsmogelijkheden en kansen voor doorgroei in hun loopbaan. Wij bieden ons personeel hoogwaardige scholing en goede faciliteiten om hun werk optimaal te kunnen doen, maar verwachten dan ook van hen dat zij hierin hun eigen verantwoordelijkheid nemen.

ONZE DOELEN

  • Wij willen nieuwe, gemotiveerde medewerkers aantrekken
  • Wij willen bekwame, betrokken medewerkers behouden

ONZE AMBITIES

  • Wij verzorgen de interne opleidingen tot ambulanceverpleegkundige en ambulancechauffeur.
  • Wij bieden onze medewerkers doorgroeimogelijkheden op maat binnen onze organisatie.
  • Wij streven naar een evenwichtige opbouw van ons personeelsbestand.