DE MEDEWERKERS EN ONZE AMBITIES

Bachelors Medische Hulpverlening

Bachelors Medische Hulpverlening bieden we een traineeship aan tot ambulancehulpverlener. Deze nieuwe medewerkers zijn doorgaans binnen 12 maanden zelfstandig inzetbaar op de ambulance. Onze organisatie sprong als eerste RAV in op de ontwikkeling om verder te kijken dan de ‘vijver’ van IC- en SEH-verpleegkundigen, en had al een zestal BMH-bachelors in traineeship voordat het BIG-experimenteerartikel in 2017 van kracht werd. Evaluatie laat zien dat deze nieuwe groep jonge medewerkers zich snel heeft ontwikkeld tot zelfstandige, gemotiveerde ambulanceprofessionals.

RAV als opleidingsinstituut Sinds 2019 is onze RAV CZO-geaccrediteerd als opleidingsinstituut voor de opleiding tot ambulanceverpleegkundige. Wij werken hierbij samen met andere ambulancediensten. Samenwerking met de ziekenhuizen is ook onontbeerlijk vanwege het beschikbaar stellen van stageplaatsen voor onze studenten. De opleiding duurt maximaal 18 maanden. Sinds 2021 leidden wij ook ambulancechauffeurs intern op.

Functiedifferentiatie Niet alleen is functiedifferentiatie nodig voor het realiseren van differentiatie van ambulancezorg, het biedt ook andere voordelen. Door meer middencomplexe ambulances in te zetten, ontstaat er meer beschikbaarheid van ALS-ambulances voor acute zorg. Er zal daardoor minder aanwas nodig zijn van de momenteel zeer schaarse (en zeer gewilde) beroepsgroep van ALS-ambulanceverpleegkundigen. Dat maakt een efficiëntere inzet van capaciteit mogelijk, waardoor we meer paraatheid kunnen realiseren. Met als gevolg een verbetering van de aanrijtijden. Daarnaast biedt functiedifferentiatie ook meer mogelijkheden tot doorgroei binnen de RAV. Er zijn meerdere loopbaanpaden te volgen voor de medewerker die hiervoor de competenties en de motivatie laat zien. Tot slot zorgt een brede functiedifferentiatie voor vergroting van de mogelijkheden tot het (tijdelijk) afschalen naar een minder belastende functie binnen de RAV. Hierdoor kunnen medewerkers in het arbeidsproces blijven.

Ontwikkelingsmogelijkheden In een normale situatie is een gezonde doorstroom van medewerkers goed voor een bedrijf. Het zorgt voor ‘verse’ aanwas en een gemotiveerd personeelsbestand. Maar in deze tijden van personeelskrapte is het ook zaak om het zittende personeel te behouden. De functiedifferentiatie die nodig is voor de differentiatie van ambulancezorg biedt volop mogelijkheden voor medewerkers om zich verder te ontwikkelen binnen ons bedrijf en door te groeien naar een andere functie. Ook voor ondersteunende en staffuncties binnen onze RAV zijn er ontwikkelingsmogelijkheden, van het volgen van een training of studie tot het doorgroeien naar een andere functie. Voor wat hoort wat, voor medewerkers die zich inzetten doet onze RAV graag iets extra’s. Wij streven ernaar om de juiste persoon op de juiste plek te hebben, met de optimale inzet van ieders talenten.

Goede faciliteiten Onze mensen werken met de beste spullen. Met een modern en goed onderhouden wagenpark. Op moderne, degelijke en doordachte huisvesting waarbij aandacht is voor duurzaam ondernemen. Bij de aanschaf van nieuw materiaal worden medewerkers nauw betrokken. Waar mogelijk bekijken we hoe techniek en middelen kunnen bijdragen aan betere en veiligere hulpverlening. Zo werken wij met videolaryngoscopen en maken onze Masters Ambulancezorg gebruik van echografie.

Eigen verantwoordelijkheid Wij bieden onze medewerkers ontwikkelingsmogelijkheden, goede scholing en modern materieel, middelen en huisvesting. Wij verwachten van al onze mensen dat zij de verantwoordelijkheid nemen die hoort bij het vervullen van hun functie, met de houding en het gedrag dat getuigt van persoonlijk leiderschap. Door diverse instrumenten krijgt de medewerker zicht op zijn ontwikkelbehoefte, om onderbouwde keuzes te kunnen maken uit het aanbod van werkvormen ter invulling. Dit betekent uiteraard dat zij actief zijn in het op peil houden van hun vakbekwaamheid en kennisniveau: Leren voor het leven! Maar ook dat zij hun deadlines halen en toegekende taken vervullen volgens de daarvoor geldende afspraken.