De zorgvraag van de patiënt staat centraal, door te streven naar optimale waardecreatie voor die patiënt. Integrale zorg is een voorwaarde voor waardecreatie in de zorg. En integrale zorg is alleen maar te bereiken door netwerksamenwerking. De komende jaren is intensieve samenwerking nodig tussen RAV en ziekenhuis, huisartsen(post) en GGZ. Organisaties zullen bereid moeten zijn om hun eigen belangen ondergeschikt te maken aan het belang van de patiënt. De RAV participeert actief in bestaande overlegvormen, maar onderneemt ook zelf actie tot meer en betere samenwerking. Daarnaast blijft de GHOR een belangrijke ketenpartner in het kader van opschaling.

ONZE DOELEN

  • Wij zijn een betrouwbare, respectvolle partner
  • Wij streven naar brede samenwerking met ketenpartners

ONZE AMBITIES

  • De komende jaren werken wij intensief samen met onze ketenpartners aan de inrichting van toekomstbestendige spoedzorg in ons werkgebied
  • De komende jaren werken wij intensief samen met onze ketenpartners aan oplossingen voor het personeelstekort in de acute zorgsector