In 2006 startten we als zelfstandige RAV, met 375 medewerkers. Nu zijn dat er bijna 700. De RAV Brabant Midden-West-Noord is de grootste ambulancevoorziening van Nederland, zowel in aantal ritten als in ambulances en medewerkers. Niet alleen in omvang zijn we ontzettend gegroeid, maar we leveren ook een essentiële bijdrage aan landelijke ontwikkelingen en zijn overal vertegenwoordigd. In veel zaken was onze RAV een trendsetter. We staken onze nek uit, en zetten daarmee nieuwe ontwikkelingen in gang. Er is een hoop bereikt in de afgelopen jaren. Er is veel om trots op te zijn. Door de snelle groei kwamen er steeds meer verschillende functies bij. Iedereen, voor en achter de schermen, draagt zijn steentje bij aan de RAV. Het is daarbij essentieel dat we goed samenwerken, dat we respect hebben voor elkaar en elkaars werk, elkaar de ruimte én feedback geven, kennis overdragen en elkaar ondersteunen. We moeten ons werk, de beste zorg bieden aan de patiënten die aan ons zijn toevertrouwd, tenslotte samen doen! De ambulancesector is een dynamische wereld, er staat altijd weer iets nieuws om de hoek te wachten. Verandering kun je zien als een bedreiging... of als een kans. Het is maar waar je voor kiest. We moeten op tijd voorsorteren op nieuwe ontwikkelingen, en het allerbelangrijkste: de dialoog met elkaar houden. De wereld is niet meer zoals die 15 jaar geleden was. Achterover leunen is geen optie. Daarom ben ik er trots op om de ambities van onze RAV voor de komende jaren aan u te mogen presenteren. Waarom we juist voor deze ambities hebben gekozen, leggen we uit in het introfilmpje op de volgende pagina. En hoe we dat vervolgens gaan vormgeven, leest u terug in de vijf pijlers van dit meerjarenplan. In het laatste onderdeel Organisatie bieden we een inkijkje in de dagelijkse gang van zaken bij onze RAV. Wilt u ons laten weten wat u van onze plannen vindt? Neem dan contact met ons op. Veel leesplezier gewenst! Ger Jacobs, Directeur